Ngọc Huy giới thiệu BST áo cưới tại Thế Giới Thời Trang

Ngọc Huy giới thiệu BST áo cưới tại Thế Giới Thời Trang

Cùng Ngọc Huy Studio nhìn lại một số hình ảnh trong đêm Thế Giới Thời Trang:

Ngọc Huy giới thiệu BST áo cưới tại Thế Giới Thời Trang

Ngọc Huy giới thiệu BST áo cưới tại Thế Giới Thời Trang

Ngọc Huy giới thiệu BST áo cưới tại Thế Giới Thời Trang

Ngọc Huy giới thiệu BST áo cưới tại Thế Giới Thời Trang

Ngọc Huy giới thiệu BST áo cưới tại Thế Giới Thời Trang

Ngọc Huy giới thiệu BST áo cưới tại Thế Giới Thời Trang

Ngọc Huy giới thiệu BST áo cưới tại Thế Giới Thời Trang

Ngọc Huy giới thiệu BST áo cưới tại Thế Giới Thời Trang

Ngọc Huy giới thiệu BST áo cưới tại Thế Giới Thời Trang

Ngọc Huy giới thiệu BST áo cưới tại Thế Giới Thời Trang

Ngọc Huy giới thiệu BST áo cưới tại Thế Giới Thời Trang

Ngọc Huy giới thiệu BST áo cưới tại Thế Giới Thời Trang

Ngọc Huy giới thiệu BST áo cưới tại Thế Giới Thời Trang

Ngọc Huy giới thiệu BST áo cưới tại Thế Giới Thời Trang

Xem thêm:

Tin nổi bật
Album khách hàng
Fill out my online form.